Nasz proces Opracowaliśmy własną metodę projektowania włączającego użytkowników do podejmowania decyzji projektowych i wzmacniającego potencjał lokalny.
Promujemy SPOŁECZNY MODEL INWESTYCYJNY!
Naszą specjalnością jest łączenie współprojektowania z mieszkańcami z projektami budowlano-wykonawczymi na podstawie naszej własnej metody działania partycypacyjnego. Włączanie przyszłych użytkowników do podejmowania decyzji projektowych podnosi jakość przestrzeni publicznej i funkcjonalność architektury, a dodatkowo wzmacnia potencjał lokalny i poczucie tożsamości.
Nasz proces projektowy charakteryzuje się wydłużonym etapem analiz i szczegółowym etapem badawczym, zawierającym obserwacje w terenie i rozmowy z użytkownikami i specjalistami. To wszystko po to, aby wyeliminować nieekonomiczne i zbędne rozwiązania. Aby podnieść  jakość naszych działań wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w działaniach pozarządowych jako animatorzy kultury, moderatorzy spotkań konsultacyjnych i organizatorów wydarzeń o tematyce rewitalizacyjnej i partycypacyjnej.
W związku z naszą wiedzą i doświadczeniem realizujemy projekt Społeczny model inwestycyjny, w ramach którego chcemy zainteresować włodarzy gmin polskich do włączania mieszkańców do decyzji inwestycyjnych w gminie.
Społeczny model inwestycyjny to cały cykl działań włączających lokalne społeczności do planowania i nadzoru inwestycji miejskich. Zaczynając od kluczowych działań diagnostycznych wykorzystując elementy animacji kultury, animacji społecznej, a kończąc na ewaluacji aktywnie angażującej mieszkańców do oceny zmienionej przestrzeni i animacji nowej przestrzeni. Ważnym elementem takiego modelu jest budowanie platformy współpracy wszystkich grup mających istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie przestrzeni oraz schemat komunikacji z mieszkańcami.Udział Pronobis Studio Społecznym modelu inwestycyjnym to przede wszystkim część diagnostyczna połączona z współprojektowaniem z mieszkańcami, część projektowa z nadzorem autorskim oraz ewaluacja przyjętych rozwiązań. Wykorzystujemy doświadczenia animacji kultury, aby wypracować z mieszkańcami rozwiązania spełniające ich oczekiwania. 
  • Diagnoza problemów
  • Wprowadzamy do procesu projektowego część badawczą opartą na kontakcie z użytkownikami i osobami, które mają fachową wiedzę w zakresie danej przestrzeni. Łączenie różnych metod i narzędzi badawczych pozwala nam dotrzeć do sedna problemów, potrzeb i potencjału zarówno w kontekście uwarunkowań architektoniczno-urbanistycznych jak i społecznym i gospodarczym.
  • Analiza przyczyn i ocena stanu istniejącego
  • Część analityczna w naszych działaniach jest ściśle powiązana z częścią badawczą. Przy czym podstawową zasadą, którą się kierujemy jest ciągły dialog z użytkownikami, którzy stają się współprojektantami. Bieżące informowanie społeczności o wynikach analiz pozwala nam na wychwycenie ewentualnych błędnych założeń projektowych.
  • Programowanie rozwiązań
  • Na etapie programowania tworzymy symulację przestrzeni, wykorzystując wyniki badań i analiz. To jest moment, w którym uczestnicy dotychczasowych działań projektowych mogą zobaczyć wizualizacje ich wniosków i mogą dostrzec potencjalne zmiany w przestrzeni. Ten etap jest dla nas kluczowy, ponieważ tutaj widać pierwsze niedociągnięcia. Pozwala nam to na wywołanie konkretnych zachowań związanych z planowanymi zmianami, a w konsekwencji na podjęcie dyskusji lub zmianie założeń projektowych. Tutaj ciągle szukamy najlepszych metod i narzędzi do wizualizowania przyszłych zmian. Nowe technologie otwierają olbrzymie możliwości, jednak nam zależy na dotarciu do osób, które nie posiadają wiedzy fachowej, tak żeby nie czuły się wykluczone z procesu. Na tym etapie możliwa jest realizacja prototypu w skali rzeczywistej, albo spacer w wirtualnej przestrzeni.
  • Projektowanie
  • Ciągły kontakt z przyszłym użytkownikiem jest dla nas kluczowy, dlatego na etapie badań i analiz już wprowadzamy element projektowania, zachęcając uczestników spotkań do podejmowania własnych decyzji. Ważne jest dla nas konfrontowanie tych pomysłów i prowokowanie do dyskusji i danej przestrzeni. Jednak same propozycje są dla nas inspiracjami do proponowania naszych rozwiązań.

 

Zobacz projekty