O nas Stale dbamy o podnoszenie jakości przestrzeni publicznej i funkcjonalność architektury

Innowacyjna pracownia

Stworzyliśmy miejsce, w którym postanowiliśmy połączyć pasję do działań społecznych, doświadczenia animacji kultury oraz pasję do architektury i miasta

Naszą specjalnością jest łączenie współprojektowania z mieszkańcami z projektami budowlano-wykonawczymi na podstawie naszej własnej metody działania partycypacyjnego. Włączanie przyszłych użytkowników do podejmowania decyzji projektowych podnosi jakość przestrzeni publicznej i funkcjonalność architektury, a dodatkowo wzmacnia potencjał lokalny i poczucie tożsamości.

Bardzo ważnym elementem współpracy społecznej jest dla nas budowanie potencjału lokalnego, szczególnie w przypadku funkcji opartych na uczestnictwiem publicznym, a także poczucia tożsamości.

Nasze innowacyjne podejście do projektowania zakłada włączenie społeczności lokalnych do aktywnego uczestnictwa w procesie projektowym, a także budowanie partnerstw z organizacjami pozarządowymi i samorządami, aby świadomie i aktywnie uczestniczyli w procesie projektowym. Włączamy różnych interesariuszy w działania partycypacyjne, angażując dzieci przez zabawę, młodzież przez kreatywne warsztaty projektowe, seniorów wciągając w rozmowy o ich młodości i marzeniach. Dla każdej z grup opracowujemy indywidualne działania, aby łączyć pokolenia, wymieniać doświadczenia, a wszystko to uzupełniając działaniami edukacyjnymi, wyjaśniającymi zawiłości przepisów budowlanych, ograniczeń infrastrukturalnych i społecznych.
Przeczytaj o naszym procesie

Zespół ekspertów:

Jesteśmy profesjonalistami z pasją

Tożsamość jest zarówno elementem poszukiwanym w trakcie prac z mieszkańcami, służącym poszukiwaniu kontekstu społecznego i estetycznego, jak i kreowanym w kontekście projektowanych rozwiązań. Projekt jest efektem końcowym współpracy międzyludzkiej, interdyscyplinarnej opartej na dialogu i wzajemnym zaufaniu.

Sylwia Widzisz-Pronobis
Grzegorz Pronobis

Zobacz nasze portfolio

Misja & wizja:

Chcemy kreować świadomość architektoniczną wśród Polaków

Zanim zasiądziemy do dokumentów zastanawiamy się nad wizją i poszukujemy tego właściwego pytania, na które odpowiedź przyniesie dobre rozwiązania zarówno funkcjonalne jak i estetyczne. Wizję i pytania chcemy szukać w rozmowie z ludźmi, bo to dla nich projektujemy. Chcemy zarażać naszą polityką projektowania także młode pokolenia, aby budować potrzebę odpowiedzialności za działania urbanistyczno-architektoniczne.

Współpracują z nami:

Wizję i pytania chcemy szukać w rozmowie z ludźmi, bo to dla nich projektujemy. Chcemy zarażać naszą polityką projektowania także młode pokolenia, aby budować potrzebę odpowiedzialności za działania urbanistyczno-architektoniczne.

WSZA
FIL
Gorzów
WYG
Katowice
Cieszyn
Miasto dla mieszkańców Bytom
Fabryka Pełna Życia
Dąbrowa Górnicza
Bytom
Bytomskie Mieszkania
Napraw Sobie Miasto