Skontaktuj się

Portfolio

Rewitalizacje & partycypacja

Włączamy społeczności lokalne do aktywnego uczestnictwa w procesie projektowym, a także budujemy partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i samorządami.

Włączamy różnych interesariuszy w działania partycypacyjne, angażując dzieci przez zabawę, młodzież przez kreatywne warsztaty projektowe, seniorów wciągając w rozmowy o ich młodości i marzeniach. Dla każdej z grup opracowujemy indywidualne działania, aby łączyć pokolenia, wymieniać doświadczenia, a wszystko to uzupełniając działaniami edukacyjnymi, wyjaśniającymi zawiłości przepisów budowlanych, ograniczeń infrastrukturalnych i społecznych.

Projekty & realizacje:

Projektuj Knajfeld projekty podwórek

Bytom

W ramach realizowanego przez Fabrykę Inicjatyw Lokalnych projektu Projektuj Knajfeld mieliśmy okazję zaprojektować dwa podwórka w Bytomiu z pełnym udziałem wspólnot, które korzystają z danych podwórek.

Więcej o projekcie >>

Konsultacje na Rozbarku

Bytom

We współpracy ze Stowarzyszeniem Miasto dla Mieszkańców realizowaliśmy konsultacje społeczne podobszaru rewitalizacji Bytom-Rozbark w Ramach projektu Bytom Odnowa.

Więcej o projekcie >>

Kwadrat - proces partycypacyjny

Gorzów Wielkopolski

Partycypacyjne projektowanie Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie z elementami prototypowania rozwiazań.

Więcej o projekcie >>