Projekt Klub Klopsztanga to działanie realizowane w ramach Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów, której jesteśmy członkami. W ramach projektu odbywają się warsztaty dla dzieci z środowisk wykluczonych o różnej tematyce. Naszym tematem przewodnim jest architektura i urbanistyka. Chcemy otwierać dzieci na dyskusję o mieście i architekturze, żeby jako dorosłe osoby mogły świadomie włączać się do życia miejskiego.