ZESPÓŁ

Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis, Anita Stasiak

OPIS IDEI KONCEPCJI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowany budynek mieszkaniowy wielorodzinny zlokalizowany jest przy ulicy Czerwonego Krzyża w sąsiedztwie skweru Czerwonego Krzyża. Działka to zazieleniony teren będący przedłużeniem skweru i naturalnie wymusza zagospodarowanie jej w szacunku do zielonego otoczenia.

Wzdłuż ulicy istnieje głównie zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna tzw. Kostki, w większości ogrodzone posesje.

Budynek zlokalizowany został w centrum działki, aby uzyskać w maksimum przestrzeń działki na organizację przestrzeni służącej mieszkańcom.

Użytkownikami obiektu i terenu mają być małżeństwa w wieku powyżej 55 lat i 35-45 lat. Są to dwie dosyć różne grupy docelowe o zróżnicowanych potrzebach związanych z korzystaniem  mieszkania i otoczenia swojego domu.

Badania potrzeb różnych grup wiekowych pozwalają określić podstawowe oczekiwania wobec przestrzeni, w której można spędzać czas wolny w pobliżu mieszkania.
Osoby powyżej 55 roku życia najczęściej poszukują spokoju i ciszy kontemplując się w zieleni. Widok zieleni z okna jest dla nich bardzo istotne jak i możliwość samodzielnego sadzenia roślin i krzewów. Szczególnie jest to istotne gdy są to osoby, które przeprowadzają się do mieszkania z domu jednorodzinnego.

Troszkę inaczej wygląda sytuacja w przypadku małżeństw w wieku 35-45 lat. Potrzeba zaspokojenia bezpośrednich potrzeb rodzinnych często wpływa na częstotliwość korzystania z przestrzeni wspólnej-ogrodowej, ale za to konieczne są udogodnienia w sferze codziennych praktyk. Konieczne jest wygodna lokalizacja przestrzeni rowerowej i samochodowej, aby środki lokomocji były bezpieczne i możliwe do użytkowania w każdej chwili. Prawdopodobnie najczęściej będą wykorzystywane do wypoczynku balkony i mikro-ogródki, dlatego bardzo ważne jest aby balkony dawały poczucie intymności, ale i były ciekawym punktem widokowym. Osoby w tym przedziale wiekowym najczęściej korzystają z przestrzeni wspólnych, wtedy gdy są one także miejsce, w którym mogą zagospodarować czas swoim dzieciom. Dlatego dosyć ważne jest to, aby mimo wszystko wspólny ogród dawał możliwość rozwoju i możliwość organizacji przestrzeni także dla dzieci.

Wspólne potrzeby to przede wszystkim możliwość budowania relacji sąsiedzkich i w związku z tym możliwość spotkania się z sąsiadami w wygodnej przestrzeni podwórka. Mając do dyspozycji duży, zróżnicowany teren zobowiązani jesteśmy także do organizacji wygodnych, równych ścieżek służących spacerom osób starszych i z dziećmi w wózku..

 

OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ I TECHNOLOGII

Budynek jest zaprojektowany w konstrukcji murowanej ze ścianami z bloczków Ytong i stropami w postaci płyt żelbetowych. Konstrukcja ma uwolnić maksymalnie przestrzeń kondygnacji, żeby nie utrudniać ewentualnych zmian aranżacyjnych.

Układ mieszkań oparty jest na siatce powtarzalnej na każdej kondygnacji, dzięki czemu możliwa jest zmiana układu mieszkań bez konieczności zmian konstrukcyjnych.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

Budynek z zewnątrz wykończony jest przede wszystkim tynkiem drobnoziarnistym dając możliwość nanoszenia na elewację dowolnej kolorystyki. Aby dostosować budynek do otoczenia proponujemy elewacje frontowe w kolorze białym.

Część wspólna posiada duże przeszklenia na elewacji frontowej oraz na kondygnacjach tarasowych. Zastosowanie dużych tafli szkła w strefie fitness pozwala na maksymalne otwarcie na zielone przestrzenie.

Moduł budynku stanowiący część wspólną jest wykończony drewnem, aby podkreślić wyjątkowość obiektu i wyróżnienie go w otoczeniu. Drewno ma też nadać obiektowi bardziej ciepłego wizerunku i podkreślić atmosferę domową. Drewno pojawia się także w wyposażeniu ogrodu. Wykorzystanie tego materiału podnosi komfort użytkowania, ponieważ drewno jest ciepłym materiałem. Na elewacji frontowej drewniana powłoka ma wycięty motyw drzewa, dzięki czemu pomieszczenia części wspólnej są doświetlone, a jednocześnie nie są w pełni wyeksponowany na wzrok przechodniów, co tworzy poczucie intymności.

 

IDENTYFIKACJA

Elementem wyróżniającym budynek będzie zarówno drewno (materiał użyty do podkreślenia wspólnej części budynku) jak i motyw drzewa. Działka jest zadrzewiona, ale i sąsiaduje z skwerem publicznym dlatego zieleń to ważny wyróżnik tego obiektu. Motyw drzewa powtarza się także na furtkach wejściowych na teren wspólnoty. Powtarzający się wzór musi być spójny z ogólnym zagospodarowaniem terenu dlatego też działek powinna pływać w zieleni, a mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z niej w zróżnicowany sposób.