ZESPÓŁ

Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis, Michalina Lenarcik, Agnieszka Kalińska

IDEA

Projekt osiedla mieszkaniowego z Lesznowoli oparty jest na module Stodoły. Zarówno domy jednorodzinne, jak i wielorodzinne mają spójną stylistykę i charakter. Serce osiedla stanowi wspólny obszar rekreacji, w którym mogą się nawiązywać relacje sąsiedzkie.