Podwórka w zabudowie kwartałowej zlokalizowane w Bytomiu w dzielnicy Knajfeld. Projekty dwóch podwórek powstały w ramach projektu „Projektuj Knajfeld” realizowany w 2013 roku. więcej o procesie można przeczytać w zakładce Rewitalizacja/partycypacja.

ZESPÓŁ: Grzegorz Pronobis, Sylwia Widzisz-Pronobis

IDEA PROJEKTU

Podwórko w kwartale przy ul. Zygmunta wymagało zagospodarowania uwzględniającego potrzeby różnych użytkowników w tym osób starszych i rodziców z małymi dziećmi. W związku z tym określone zostały strefy dla różnych aktywności. Po gorących dyskusjach mieszkańcy kamienic otaczających podwórko postawili na zieleń i wygospodarowanie symbolicznej ilości miejsc postojowych, stawiając tym samym na rekreację sąsiedzką. Ważnym elementem projektu było też przesuniecie i zazielenienie placu gospodarczego, żeby nie rzucało się w oczy osobom mieszkającym na parterach kamienic.

 

 

Podwórko w kwartale przy ulicy Janasa wymagało przede wszystkim uporządkowania i organizacji miejsca do spotkań sąsiedzkich. Dużym problemem było zorganizowanie placu gospodarczego nie przeszkadzającego osobom mieszkającym na parterze kamienic, ale i lokalizacja maksymalnej ilości miejsc postojowych dla mieszkańców.