We współpracy ze Stowarzyszeniem Miasto dla Mieszkańców realizowaliśmy konsultacje społeczne podobszaru rewitalizacji Bytom-Rozbark w Ramach projektu Bytom Odnowa.