Dla opracowania projektu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Jako formę konsultacji przyjęto spacery badawcze oraz spotkania warsztatowe – projektowe.

Na spotkaniu wprowadzającym zidentyfikowaliśmy problemy oraz przeprowadziliśmy dyskusję nad tożsamością placu “Kwadrat” oraz ulicy Chrobrego. Następnie odbyły się spacery badawcze o różnych porach dnia, aby na „żywo” dotknąć problemów w przestrzeni placu i ulicy. To była dobra okazja do poznania mieszkańców i ich powiązań z kulturą i historią Gorzowa.

Kolejnym etapem były warsztaty z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji, w ramach których określiliśmy wizję placu i deptaku, ale współprojektowaliśmy zmiany. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało nam się zorganizować także warsztaty plenerowe, które były także okazją do przetestowania proponowanych rozwiązań.