Dla opracowania projektu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Jako formę konsultacji przyjęto spacery badawcze oraz spotkania warsztatowe – projektowe.

Na spotkaniu wprowadzającym zidentyfikowaliśmy problemy oraz przeprowadziliśmy dyskusję nad tożsamością placu “Kwadrat” oraz ulicy Chrobrego. Następnie odbyły się spacery badawcze o różnych porach dnia, aby na „żywo” dotknąć problemów w przestrzeni placu i ulicy. To była dobra okazja do poznania mieszkańców i ich powiązań z kulturą i historią Gorzowa.

Kolejnym etapem były warsztaty z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji, w ramach których określiliśmy wizję placu i deptaku, ale współprojektowaliśmy zmiany. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało nam się zorganizować także warsztaty plenerowe, które były także okazją do przetestowania proponowanych rozwiązań.

Doświadczenie projektowania Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wielkopolskim pokazuje jak ważny jest udział mieszkańców w procesie inwestycyjnym.  Krytycznie oceniamy przede wszystkim z etap realizacyjny, w którym znaczenie wartości społecznych i jakości rozwiązań projektowych zeszły na dalszy plan. Przestrzeń miejska powinna być tematem ciągłej debaty publicznej, a gorzowska inwestycja na Kwadracie okazała się mocnym początkiem włączania mieszkańców do dyskusji o mieście. Kolejne projekty związane z budżetem obywatelskim i planowaniem miasta pokazują, że aktywność obywatelska rośnie, a za nią idzie zwiększona odpowiedzialność za jakość podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Społeczny model inwestycyjny to cały cykl działań włączających lokalne społeczności do planowania i nadzoru inwestycji miejskich. Zaczynając od kluczowych działań diagnostycznych wykorzystując elementy animacji kultury, animacji społecznej, a kończąc na ewaluacji aktywnie angażującej mieszkańców do oceny zmienionej przestrzeni i animacji nowej przestrzeni. Ważnym elementem takiego modelu jest budowanie platformy współpracy wszystkich grup mających istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie przestrzeni oraz schemat komunikacji z mieszkańcami.

Udział Pronobis Studio w gorzowskiej wersji Społecznego modelu inwestycyjnego to przede wszystkim część diagnostyczna połączona z współprojektowaniem z mieszkańcami oraz część projektowa z nadzorem autorskim. Udało nam się wykorzystać wcześniejsze doświadczenia animacji kultury, aby wypracować z mieszkańcami rozwiązania wykorzystane w projekcie placu. Do pełni szczęścia zabrakło przede wszystkim czasu na pełną komunikację z mieszkańcami.

Jeśli Społeczny model inwestycyjny pobudził waszą ciekawość i chcielibyście poznać szczegóły całego procesu, albo chcielibyście taki model wykorzystać w swoim mieście zapraszamy do kontaktu z nami.