Społeczny model inwestycyjny to cały cykl działań włączających lokalne społeczności do planowania i nadzoru inwestycji miejskich. Zaczynając od kluczowych działań diagnostycznych wykorzystując elementy animacji kultury, animacji społecznej, a kończąc na ewaluacji aktywnie angażującej mieszkańców do oceny zmienionej przestrzeni i animacji nowej przestrzeni. Ważnym elementem takiego modelu jest budowanie platformy współpracy wszystkich grup mających istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie przestrzeni oraz schemat komunikacji z mieszkańcami.

Projekt placu Nieznanego Żołnierza KWADRATU w Gorzowie oparty był o wytyczne włączające społeczności lokalne do procesu inwestycyjnego. Udział Pronobis Studio w gorzowskiej wersji Społecznego modelu inwestycyjnego to przede wszystkim część diagnostyczna połączona z współprojektowaniem z mieszkańcami oraz część projektowa z nadzorem autorskim. Udało nam się wykorzystać wcześniejsze doświadczenia animacji kultury, aby wypracować z mieszkańcami rozwiązania wykorzystane w projekcie placu. Do pełni szczęścia zabrakło przede wszystkim czasu na pełną komunikację z mieszkańcami.

Jeśli Społeczny model inwestycyjny pobudził waszą ciekawość i chcielibyście poznać szczegóły całego procesu, albo chcielibyście taki model wykorzystać w swoim mieście zapraszamy do kontaktu z nami.