Przestrzeń wspólna dla mieszkańców bytomskich kamienic już wkrótce będzie im służyć w oparciu o ich oczekiwania i potrzeby.

  


modelowe propozycje zagospodarowania podwórek

Na zlecenie Bytomskich Mieszkań opracowaliśmy projekty kilkunastu bytomskich podwórek. Zakres całości opracowania obejmuje inwentaryzację  terenów, analizę stanu istniejącego, raport z spotkań konsultacyjnych, wypracowanie rozwiązania modelowego oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy zagospodarowania terenów będących przedmiotem opracowania.

Część partycypacyjna potraktowana została przez nas jako kluczowa i rozbudowaliśmy ją o warsztaty z dziećmi i młodzieżą, żeby uruchomić ich kreatywność i dbałość o przestrzeń miejską. W pracy z mieszkańcami postanowiliśmy też zastosować różne techniki z pogranicza socjologii i psychologii tak, aby maksymalnie wykorzystać aktywność niewielkiej grupy mieszkańców.

 

   
propozycje dzieci opracowane w ramach zajęć plastycznych w MDK nr 1 w Bytomiu

   
propozycje licealistów z IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu

 

 

Harmonogram przeprowadzonych działań:

6 styczeń 2018 Spacer inwentaryzacyjny
8-9 stycznia 2018 Spotkania indywidualne
9 stycznia 2018 Warsztaty z dziećmi
10 i 12 stycznia 2018 Spacery badawcze
11 stycznia 2018 Warsztaty z licealistami
13 stycznia 2018 Punkt informacyjny, konsultacje mimochodem
15 stycznia 2018 Warsztaty z mieszkańcami

Dodatkowo:
1 luty 2018 Spotkanie podsumowujące – spotkanie zrealizowane poza zakresem umowy dla szerszego podjęcia tematu podwórzy miejskich.

Sposób powiadomienia mieszkańców

Informacja o planowanych działaniach przekazana została mieszkańcom różnymi kanałami:
–  indywidualnie w trakcie spaceru inwentaryzacyjnego,
– ulotka dostarczona do skrzynek pocztowych i przekazywana indywidualnie,
– plakaty z całym harmonogramem, z informacją o warsztatach i z informacją o spotkaniu podsumowującym,
– profil Facebookowy firmy Pronobis Studio,
– portal informacyjny bytomski.pl,
– mailowo do osób, które przekazały swój mail w trakcie spotkań.

 

Z pracy z mieszkańcami wynikało, że najważniejszą kwestią pozostaje funkcjonowanie budynków i podwórzy dla spełnienia potrzeb mieszkańców. Powinny być estetyczne i zadbane.

Ich ostateczne rozwiązania funkcjonalne wynikały z głównych potrzeb użytkowników.

 

WNIOSKI Z DZIAŁAŃ WŁĄCZAJĄCYCH

  • Stan techniczny budynków i podwórzy wynika z wieloletnich zaniedbań oraz braku remontów.
  • Część budynków jest pustostanami, niemożliwe było więc uzyskanie rozwiązań szczegółowych z mieszkańcami danej kamienicy.

Budynki w całości nieużytkowane to budynki: Piłsudskiego 34, 38, Żeromskiego 34. W pozostałych budynkach występują częściowo pustostany.

  • Opracowywane podwórza są bardzo zdewastowane. Zgodnie z potrzebami mieszkańców nie oczekują oni rozwiązań nieszablonowych, wizjonerskich, lecz zapewnienia podstawowych funkcji umożliwiających korzystanie z podwórka.
  • W ocenie mieszkańców nie jest zorganizowany sposób dbania o podwórka i odpowiedzialności za jego stan. Z jednej strony mieszkańcy nie mogą decydować o podwórzu z drugiej nie mogą doprosić się o remont czy np. ograniczenie dostępu, w szczególności w okresie nocnym.

Dla właściwego funkcjonowania podwórzy po wykonanym remoncie konieczne jest zorganizowanie wraz z mieszkańcami zasad pielęgnacji i porządkowania podwórza

  • Część podwórzy jest terenami przechodnimi bez jakiejkolwiek kontroli dostępu.

 

CO DALEJ?

Kolejnym etapem jest wykonanie projektów budowlanych w 2018 roku i prac budowlanych w 2019 roku.
Więcej informacji na ten temat udzielają przedstawiciele Urzędu Miasta i Bytomskich Mieszkań.