ZESPÓŁ

Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis, Aneta Trybuła, Mateusz Dąbek, Ewa Szymańska-Sułkowska, Zofia Wieczorek

IDEA

 

Koncepcja zagospodarowania śródmieścia Dąbrowy Górniczej to część projektu Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej, której celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która stanie się nowym centrum miasta. Koncepcja ma odpowiadać
na zgłaszany przez mieszkańców i użytkowników przestrzeni postulat wykreowania w Dąbrowie Górniczej miejsca tętniącego życiem, stanowiącego wizytówkę miasta.
Koncepcja prócz danych zebranych przez Pronobis Studio, bazuje na prowadzonym od sierpnia 2016 roku procesie włączania mieszkańców w projektowanie przestrzeni miejskiej. Proces oparty był o badania społeczno-ekonomiczne prowadzone przez SWIG Delta Partner, mobilne punkty konsultacyjne, debaty podwórkowe oraz spacery badawcze zaprojektowane przez Fundację Stocznia, a realizowane przez Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Fundację Godne Życie oraz Stowarzyszenie Civitas. Działaniami towarzyszącymi były pilotaż tzw. pakietu szkolnego i senioralnego oraz liczne działania animacyjne w ramach konkursu mikrograntów.