ZESPÓŁ

Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis, Aneta Nosal

IDEA

Teren objęty opracowaniem jest częścią terenu Akademii Morskiej w Gdyni – otoczony zabudową Akademii o zróżnicowanej formie pozbawionej  wyraźnej dominanty w przestrzeni urbanistycznej. Celem opracowania jest rozwiązanie przestrzenne dające współczesny wyraz budynku dydaktycznego projektowanego w zespole istniejących budynków akademickich i sąsiadujących z nim terenów o odmiennej funkcji.

Nowy kompleks Centrum dydaktycznego Akademii Morskiej stanie się  jednak nie tylko obiektem akademickim.

Gdynia jest miastem nadmorskim, więc szereg skojarzeń wiąże się z wodą, która stała się inspiracją dla projektowanego obiektu. Centralnym elementem na działce stała się właśnie woda, która spaja różne funkcje i poprawia mikroklimat w obiekcie. Podświetlone wejście do budynku pulsuje w raz z ruchami wody dając ciekawy efekt wizualny. Miejsce to stanie się wizytówką miejsca i całej akademii. Z wodą kojarzą się także statki. Inspiracją dla kształtowania elewacji stał się żaglowiec Dar Młodzieży, w którym białe żagle tworzą poziome podziały. Powiązanie wodnych skojarzeń pozwoliło stworzyć żyjący obiekt służący zarówno Akademii Morskiej jak i całemu miastu Gdynia.

Obecny układ urbanistyczny opracowywanego terenu zakłada główne i reprezentacyjne funkcje od strony bardzo ruchliwej ulicy Morskiej wraz z głównym wjazdem poprzez reprezentacyjna bramę. Im głębiej – w pobliże ulicy Kapitańskiej tym założenie ma bardziej charakter zaplecza.

Ideą proponowanego założenia jest zmiana powyższego układu. Zróżnicowana funkcja projektowanego obiektu – z jednej obiekt o charakterze uczelnianym przeznaczonym głównie dla studentów, z drugiej strony centrum konferencyjne o charakterze otwartym dostępne dla zewnętrznych użytkowników sprawia, że obiekt zyska znaczenie jako obiekt nie tylko uczelniany, ale ważny punkt funkcji miejskiej.

Przyjęte w projekcie zostało otwarcie na ulicę Kapitańską, dzięki czemu dwa rodzaje użytkowników napływać będą z dwóch niezależnych stron. Od strony ulicy Kapitańskiej przewidziane jest dojście poprzez reprezentacyjny plac naprowadzający na wejście główne, co podkreśli wysoką rangę obiektu. Od drugiej strony wejście jest usytuowane na osi wynikającej z istniejącego układu komunikacji.