ZESPÓŁ

Sylwia Widzisz-Pronobis, Grzegorz Pronobis, Aneta Nosal, Kinga Ziętarska, Anita Stasiak

IDEA

Układ funkcjonalny powierzchni placu podzielono na kwartały o różnych funkcjach. Kształt kwadratu nie tylko nawiązuje do nazwy, ale też porządkuje przestrzeń placu, uspokaja je wobec dużego natłoku elementów, koniecznych do właściwego funkcjonowania. Opierając się na wytycznych określonych przez mieszkańców w trakcie warsztatów projektowych wprowadziliśmy rozwiązania nadające przestrzeni charakteru miejskiego, podkreślając jego centralną lokalizację w mieście, ale zachowując jednocześnie charakter rekreacyjny dla okolicznych mieszkańców. Ważnym elementem tożsamościowym tego miejsca jest pomnik II Armii Wojska Polskiego i przestrzeń, w której często przebywają lokalni Cyganie.

Na jednym z kwartałów zaproponowaliśmy fontannę, która nawiązuje formą do ukształtowania placu.

Ważnym elementem przestrzennym placu jest aleja lip, która biegnie dookoła placu i jest świadectwem historii tego miejsca. Z tego powodu mimo bardzo mocnego podziału na kwadratowe połacie aleja pozostaje jako element spajającym całą przestrzeń placu.

Zgodnie z wytycznymi mieszkańców plac został podzielony na strefy dla różnych grup wiekowych użytkowników. W ten sposób dajemy przestrzeń na nowoczesny plac zabaw dla dzieci jak i intymne mikroprzestrzenie dla seniorów, które dodatkowo sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych przez odpowiednie usytuowanie siedzisk.

W zakresie zieleni pozostaje główny drzewostan z aleją dookoła placu i wyeksponowaną aleją. Usunięte zostaną krzewy oraz drzewa iglaste przy pomniku i kilka drzew w części środkowej.

Wokół drzew w części utwardzonej zaproponowaliśmy wykonane pokryte zielenią koła o średnicy 4m dla zabezpieczenia drzew i korzeni pokryte zielenią niską.

Przeczytaj także o procesie partycypacji: http://pronobisstudio.pl/nasze-dzialania/rewitalizacje-partycypacja/kwadrat/